25 Mayıs 2013 Cumartesi

8.Sınıf İngilizce 4.Ünite Konu Anlatımı Ve Alıştırma

UNIT 4 – SWEET DREAMS                                                                                         When – While
When – While aynı anda olan iki olayı aynı cümlede ifade etmek için kullanılır.
I was speaking on the phone.                       My father came.
(Ben telefonda konuşuyordum)                    (Babam geldi)


While I was speaking on the phone, my father came.
                 (Ben telefonda konuşuyorken babam geldi.)

When  “olduğu” zaman anlamı katar.
When the car stopped, I got in.
(Araba durduğu zaman ben bindim)

While  “–iken” anlamı katar (mutlaka –ing cümleleriyle kullanılır)
She went out, while I was watching TV.
(Ben televizyon izlerken o dışarı çıktı)

Uyarı 1: Birleştirilen iki cümle arasında zaman uyumuna dikkat edin! Bir cümle geçmiş
                zamandaysa diğer cümle de geçmiş zamanda olmalıdır.
               Uyar 2: When - While cümleleri esnektir. When – While lı cümle önce de yazılabilir sonra
               da yazılabilir. Anlamda bir değişiklik olmaz.
                  “When I was ill, my friends helped me.”      “My friends helped me, when I was ill
                                                                              
                                       (Hasta olduğumda arkadaşlarım bana yardım etti.)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite Kelimeleri

Sweet:            tatlı, şeker
Dream:           rüya, hayal
Mean:        anlamına gelmek
Meaning:        anlam
Dictionary:    Sözlük
Develop:        geliştirmek
Airplane:        uçak
Promotion:    terfi
Amusement: eğlence
Busy:              meşgul
Balance:         denge
Freedom:       özgürlük
Represent:     temsil etmek
Chase:            kovalamak
Follow:           takip etmek
Monster:        canavar
Great:           büyük, harika
Good heavens!: aman tanrım!
Gosh!:            vay canına
Feel:               hissetmek
Smell:             kokmak
Sound:           ses etmek
Hear:              duymak
Waterfall:       şelale
Wonderful:    harika

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS Tarzı Sorular

1. When my sister ……. to my room, I was busy with my homework.
A) come                     B) came
C) is coming               D) was coming

2.
 A monster chased me in my dream, ……. I was sleeping.
A) when    B) while     C) In case      D) so that

3.
…… he was a child, Jack was crying too much.
A) As soon as    B) If    C) When     D) While
4. …….. I was driving my car, I heard a noise from the engine.
A) While                     B) In order to
C) But                         D) When

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi resimdeki olayı ifade eder.
      ‘’Virus bilgisayara bulaşıyor’’
A) When the school finished, we went to play football in the street.
B) I couldn’t find the meaning of “represent” when I looked up my dictionary.
C) What were you doing when I called you?
D) While I was surfing in the internet, a virus entered my computer.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara