25 Mayıs 2013 Cumartesi

8.Sınıf İngilizce 2.Ünite Konu Anlatımı Ve Alıştırma

UNIT 2 – STUDY SKILLS                                              Adjectives & Adverbs (Sıfatlar ve Zarflar)


Adjectives (Sıfatlar)
Sıfatlar isimleri niteler. İsimden önce yazılır.
Curious child            
(Meraklı çocuk)

Analytical:     çözümleyici
Logical:          Mantıklı
Realistic:        Gerçekçi
Intuitive:         Sezgisel
Dominant:      Baskın
Emotional:     Duygusal
Slow:              Yavaş
Quick:            Çabuk
Close:             Yakın
Loud:              Sesli
Silent:             Sessiz
Active:            Hareketli
Quiet:             Sessiz
Careful:          Dikkatli
Independent: Bağımsız
Serious:         Ciddi
Sensitive:       Duygusal
Regular:         Düzenli
Essential:       Etkili
Easy:              Kolay

Adverbs (Zarflar)
Zarflar fiilleri niteler. Her yere yazılabilir.
To look Curiously
(merakla bakmak)

Analytically:  çözümleyerek
Logically:       mantıklı
Realistically: gerçekçi
Intuitively:      Sezgiyle
Dominantly:   Baskın olarak
Emotionally: Duygusal
Slowly:           Yavaş(ça)
Quickly:         Çabucak
Closely:          yakın
Loudly:           sesli
Silently:          sessizce
Actively:         hareketlice
Quietly:          sessizce
Carefully:       dikkatli
Independently: Serbestçe
Seriously:      Ciddiyetle
Sensitively:    duygusal
Regularly:      düzenli
Essentially:    etkili biçimde
Easily:            Kolayca

Ünite Kelimeleri
Verbal:           sözel
Visual:            Görsel
Interpersonal: kişilerarası
Intrapersonal: bireysel
Kinaesthetic: Kinetik
Intelligent:     zeka
Boring:           sıkıcı
Information: Bilgi
Mean:       anlamına gelmek
Touch:           dokunmak
Trouble:         bela, sorun
Express:        ifade etmek
Solve:             çözmek
Language:     dil
Accident:       Kaza
Learner:         öğrenci


------------------------------------------------------  SBS Soruları ---------------------------------------------------


1. Mother: “Do your homework …….. .You will be late for the school.”
    Son:      “Ok, mum!”
A) quick          B) quickly
C) slow           D) slowly

2. “Hüseyin is speaking too ……. . I can’t hear him.”
A) silent          B) silently
C) loud            D) loudly

3. “Drive your car …… ! You can make an accident.”
A) active         B) quiet
C) carefully     D) dominant

4. “She can …… easily. She has a very good kinesthetic intelligence.”
A) read books
B) play every sports
C) play musical instruments
D) solve mathematical problems
5. “Kezban studies for SBS …… . She will finish her test books on time.”
A) regularly     B) regular
C) slowly         D) slow

6. “Don’t speak …….. . The baby is sleeping.”
A) silently        B) quietly
C) loudly         D) quickly

7.

“Turkish lessons are very boring. I’m not a ……. learner.”
A) visual         B) interpersonal

C) musical    D) verbal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara