25 Mayıs 2013 Cumartesi

8.Sınıf İngilizce 1.Ünite Konu Anlatımı Ve Alıştırma

UNIT 1 – FRIENDSHIP RULES                                                              Adjectives (Sıfatlar)


Physical appearance:
Tall:                 uzun
Short:              kısa
medium height: orta boylu
fat:                   şişman
thin:                 ince, sıska
slim:                zayıf
plump:             tombul
handsome:      Yakışıklı
beautiful:         Güzel
ugly:                Çirkin
young:             Genç              
old:                  Yaşlı
dark:                Koyu, kara     
light:                Açık, hafif    
blonde:            Sarışın        
brown :            Kahverengi
straight:           Düz            
wawy:              Dalgalı          
curly:               Kıvırcık

Personal Qualities
Friendly:          Arkadaşça
Rude:               Kaba
trustworthy :    Güvenilir
thankful :         Memnun
angry:              Sinirli
anxious:          Tedirgin
worried:           Endişeli
sincere :          Samimi,
funny :             Eğlenceli
generous :       cömert
supportive :     Destekleyici
reliable :          Güvenilir
cheerful :         Neşeli
helpful :           Yardımsever
stingy :                        Cimri
sensitive :        Duygulu
hardworking :  Çalışkan
lazy :               Tembel
nice :               Hoş, iyi
honest :           Dürüst
polite :             Kibar
kind :               Kibar, nazik
serious:           Ciddi
have a good sense of homour:            iyi bir espri anlayışına sahip


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ünite kelimeleri
True (sıfat): gerçek  
Truth (isim): gerçek   
Grab: yakalamak      
luckily: şans eseri   
hurt: incitmek  
classmate: sınıf arkadaşı     
noise: gürültü    
sudden: ani, birden   
together: birlikte        
each other: birbirini   
lie: yalan söylemek     
joke: şaka
on time: zamanında


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS Soruları


1.

“İsmet is always kind about people’s problems. He helps them. He is very …….”

A) stingy                     B) rude      
C) supportive              D) funny

2.
              
“Giraffes are …… and …….”
A) tall / thin                 B) tall / fat     
C) short / fat               D) short / thin


3. “I always help Kemal, but he never says “thank you”. He isn’t very ……., he is …..”

A) funny / helpful       B) cheerful / nice     
C) stingy / generous  D) kind / rude

4.

“I like playing together with my classmates. They are very …….. .”
A) friendly     B) rude    C) lazy         D) stingy

5.

“I can call Melisa for help if I have a problem. She is a ….. friend.”
A) funny                     B) reliable        
C) crazy                     D) lazy

6.

“Hatice is a …… student. She never does her homework on time.”
A) hardworking          B) sensitive    
C) lazy                        D) thankful

7. “A true friend isn’t ………..”
A) polite                      B) cheerful      
C) generous               D) stingy

8. “Emily never lies. She is a ………. friend.”
A) trustworthy            B) worried  
C) stingy                     D) lazy

9.

Garfield is a …….. cat. It likes cake and eats much.”
A) plumb    B) thin    C) tall        D) slim


10.

I have a good sense of humour. ….”
A) I help people
B) I make good jokes
C) I always tell truth
D) I always do my homework.

11.

“Frank is a(n) ……..man. He hasn’t got any girlfriend.”
A) beautiful                 B) handsome    
C) ugly                        D) nice

12. Farklı olan kelimeyi işaretleyin.

A) sincere   B) helpful   C) kind    D) long

13. Farklı olan kelimeyi işaretleyin.


A) honest    B) short      C) fat     D) handsome

14. Aşağıdaki resmi hangi cümle ifade eder?
                
A) James often buys me expensive presents. He is very generous.
B) I can finish my work on time. I’m a very hardworking student.
C) Jimmy always tells the truth. He is reliable.
D) Mike didn’t say me “happy birthday” on my birthday party. I think he is very rude.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara