25 Mayıs 2013 Cumartesi

8.Sınıf İngilizce 10.Ünite Konu Anlatımı Ve Alıştırma

UNIT 10 – A MODERN SHORT STORY                                   so ... that / such ... that (öyle … ki)
Sıfatlarda SO … THAT: örneğin clever (zeki) sıfatı;

Leyla is so clever that she understands each lesson.
(Leyla öyle zekidir ki o her dersi anlar)

Sıfat tamlamalarında SUCH …. THAT: örneğin a clever student (zeki bir öğrenci) tamlaması;

Leyla is such a clever student that she understands each lesson.
(Leyla öyle zeki bir öğrencidir ki o her dersi anlar)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite kelimeleri


Story:              Hikaye
Sad:                Üzgün
Frightening: korkunç
Marry:            evlenmek
Cancer:          kanser
Situation:       durum
Scholarship: burs
College:         üniversite
Invitation:      davetiye
Step:               adım atmak
Stepsister:  üvey kız kardeş
Outside:         dışarı
Remember:    hatırlamak
Accept:          kabul etmek
Push:              itmek
However:      bunun yanında
Career:           kariyer
Advice:           tavsiye
Kid:                çocuk
Counselor:    danışman
Decision:       karar
Right:                         doğru, sağ
Guy:               genç
Issue:             mesele
Weigh:            tartmak
Forest:           orman
Famine:          kıtlık
Witch:             cadı


------------------------------------------------------ SBS Soruları ------------------------------------------------------
1.

“Nicholas is such ………. that all of the girls love him.”
A) a handsome          B) a handsome boy
C) handsome             D) a boy handsome

2.
“The song of Norway was so …… that they easily become the winner of Eurovision 2009.”
A) bad        B) ugly        C) nice        D) cold

3.
It is ….. a cold day ……. I don’t want to go outside.
A) such / that              B) so / that
C) as / as                    D) that / so

4. Cem Yılmaz is ….. well known ….. he can’t walk in street.
A) such / that              B) so / that
C) as / as                    D) that / so


5. “I was so …… that I couldn’t
    catch the bus.”
A) fast                        B) early     
C) late                         D) punctualHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara