24 Nisan 2013 Çarşamba

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN SÖZLÜ SINAV
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kapsamlı bir değişikliğe gidileceği konusugündemdeki yerini korurken, görevdeyükselme uygulamalarına ilişkin düzenlemede de değişiklik hazırlıkları yapılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından yürütülen ve tamamlanma aşamasında olan görevde yükselme genel Yönetmeliği değişikliği çalışmaları arasında, görevde yükselme ve unvandeğişikliğiyazılı sınavları sonrasında ayrıca bir de sözlü sınav yapılması da yer alıyor.
18/04/1999 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, memurlar ve 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.
Yönetmelik, kapsamdaki unvanlara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin yazılı sınav sonucuna göre yapılacağını şart koşması nedeniyle, bu sınavlar sonucunda yapılan atamalara ilişkin şüpheleri büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır.
Söz konusu Yönetmeliğe göre;
-Görevde yükselme kapsamındaki görevlere atanabilmek için, görevde yükselme eğitimini tamamlamak; eğitim sonrası girilecek yazılı sınavda en az yetmiş puan alarak başarılı olmak; başarı sıralamasında duyurulan boş kadro sayısından aşağı olmamak gerekir.
Öte yandan, görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçememektedir.
-Unvan değişikliği kapsamındaki görevlere (en az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara) atanabilmek için, girilecek yazılı sınavda en az yetmiş puan alarak başarılı olmak; başarı sıralamasında duyurulan boş kadro sayısından aşağı olmamak gerekir.
Üzerinde çalışılan değişiklik
Yönetmelikte yapılması düşünülen değişikliklerden en dikkat çekeni, görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin yazılı sınav sonrası sözlü sınav uygulamasının getirilmesi olmaktadır.
Yapılacak düzenleme ile;
-Görevde yükselme eğitimine alınmada geçerli olan, duyurulan boş kadro sayısının 3 katı adayın eğitime alınması kuralının kaldırılarak nitelikleri tutan tüm personelin görevde yükselme eğitimine alınması,
-Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarında başarılı sayılma barajının 60'a çekilmesi,
-Yazılı sınavda başarılı olan personelden, sınavdaki başarı sıralamasına göre duyurulan kadro sayısının 3 katı aday arasına girenlerin sözlü sınava alınması,
-Sözlü sınav sonucunda başarı sıralamasında duyurulan boş kadro sayısı kadar adayın görevde yükselmesinin veya unvan değişikliğinin yapılması yoluna gidileceği bekleniyor.
Memurunyeri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara