28 Nisan 2013 Pazar

SO THAT - IN CASE KONU ANLATIMI ve ALIŞTIRMA


So that - In case
“So that” kendisinden sonra gelen cümlenin, temel cümlede yapılan eylemin amacını belirten bir belirteçtir. Sonrasında gelen cümle daima bir amaç belirtir. “olsun diye, olması için” anlamında kendisinden sonra gelen amaç cümlesini belirtir.

I opened the window so that the wind could come in
(Rüzgar içeri girebilsin diye pencereyi açtım)
Pencereyi açtım, çünkü rüzgarın içeri girmesini istiyorum. Bir amacım var. Amacım ise rüzgarın içeri girmesini sağlamak.

I’m studying English every day so that my english can improve
(İngilizcem gelişsin diye hergün İngilizce çalışıyorum)

“in case” kendisinden sonra gelen cümlenin, temel cümlede yapılan eylemin sebebini belirtir.
“in case” bir çeşit önlem ifade eden bir belirteçtir.I will close the window in case the rain could come in.
(Yağmur içeri girerse diye pencereyi kapatacağım.)
Buradaki eylem tamamiyle bir başka eylemi kesmeye, önlemeye yönelik yapılıyor. Yağmura karşı pencereyi kapatmak.

I will take my umbrella with me in case it rains
(Yağmur yağarsa diye şemsiyemi yanıma alacağım)

Aşağıdaki boşlukları “so that” ve “in case” den uygun olanı ile doldurunuz.

1.I’m not spending my whole money which I earned ………. I need it.
2.I always get up early every morning ……… I’m not late for my work.
3.Administrator of ingilizceforum spends his whole time ……… the forum can be the best forum of Turkey.
4.Mustafa Works hard all day long ………. he can get free time too much more.
5.……… I can need something, I took the phone number of Turkish Consulate in Germany before going there.
6.I always g oto my bed early ……… I don’t get up late.
7.I erad English article ……… I can memorize muny words.
8.Today I will g oto the market ……… my guests come
9.I always come home early in the evenings ……… my parents worried about me.
10.My parents struggle with my social life ……… I have a good future.
11.Members of UNESCO struggle with the famine ……… the children in Africa can be happy.
12.I drive my car slowly ……… I make an accident when the road gets wet.
13.I want to love a girl ……… she always cares about me.
14.The government took a few measures ……… environment pollution increased.
15.I read some newspapers every morning ……… I know what happenned in the world.

Cevaplar :
1.in case
2.so that
3.so that
4.so that
5.in case
6.so that
7.so that
8.in case
9.in case
10.so that
11.so that
12.in case
13.so that
14.in case
15.so that


………………………………………….
when= -dığı zaman, -dığında, -ınca
after= -dıktan sonra
before= -madan önce
in case= -r diye, -z diye ...
so that= -sın diye, yım diye, -lım diye ...
if= -sa, -se
as soon as= -ar..-maz

"in case= -r diye, -z diye ..." =>ayrıca = -mesi durumunda,-mesi halinde, mesi ihtimaline karşın"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara