25 Nisan 2013 Perşembe

Simple Present Tense (Geniş Zaman)


The Simple Present Tense“  ile, sıklıkla yaptığımız işleri, alışkanlıkları, olayları yada durumları anlatırız. Simple Present Tense Konu anlatımı İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı olarak söyleyebiliriz ancak bazı istisnalar da yok değil. Her gün işe giderim, Sık sık kahve içerim, Kediler balık sever, Ben erken kalkarım, Dünya yuvarlaktır gibi cümleleri bu zaman yapısı ile kurarız. Simple Present Tense konu anlatımını (İngilizce Geniş Zaman konu anlatımı) tüm detayları ile burada bulabilirsiniz.


Simple Present Tense Signal words:

 • always = her zaman, daima
 • every … = her… örn./ her pazar, her ay, her gece…
 • often = sık sık
 • normally = normalde, genelde
 • usually = genellikle, çoğunlukla
 • sometimes = bazen, ara sıra
 • seldom = nadiren, pek az, seyrek
 • never = asla, hiç
Yukarıda yer alan sinyal kelimeler sıklık zarfları olarak adlandırılır. Bir işi ne sıklıkta yada ne kadar ara ile yaptığımızı belirtmek için sıklık zarflarını kullanırız. Sıklık Zarfları konu anlatımı, sıklık zarfları örnek cümleleri için buraya bakınız:  Sıklık Zarfları Frequency Adverbs
Simple Present Tense Formül
simple_present_tense
Simple Present Tense Affirmative Negative Question

Simple Present Tense Olumlu Cümle Konu Anlatımı

Simple Present Tense Affirmative

Özne + Fiil + Tümleç

Present Simple Tense (İngilizce Geniş Zaman ) ile fiilin yalın halini kullanırız. (go, work, speak, study gibi). Ancak eylemi yapan 3. tekil şahıs ise (he, she, it), fiil duruma göre s/es/ies ekini alır.
 • I write a letter every day.
 • You write a letter every day.
 • We write a letter every day.
 • They write a letter every day.
 • He writes a letter every day.
 • She writes a letter every day.
 • It writes a letter every day.
İngilizce Geniş Zaman olumlu cümle yapısı için 100 adet örnek cümle Simple Present Tense Olumlu Cümleler

Simple Present Tense Olumsuz Cümle Konu Anlatımı

Simple Present Tense Negative

Özne + DON’T/DOESN’T+ Fiil + Tümleç

Simple Present Tense cümlelerinin olumlu yapısında yardımcı fiil kullanılmıyor. Ancak Simple Present Tense cümlelerinin soru ve olumsuz şekillerini yapabilmemiz için yardımcı bir fiile ihtiyacımız vardır. Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman ) cümlelerinin olumsuz ve soru şekillerinde DO ve DOES yardımcı fiili kullanılır. Bunlardan DOES yardımcı fiili sadece 3. tekil şahıslar için (he/she/it) kullanılır. DO yardımcı fiili ise diğer şahısların bulunduğu cümlelerde kullanılır. Bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi, yardımcı fiili olumsuz yaparken yardımcı fiilden sonra NOT ifadesi eklenir. DO NOT yada DOES NOT. Yine bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi kısaltılmış olarak N’T uygulanırsa DON’T yada DOESN’T halini alır.
 • I don’t write a letter every day.
 • You don’t write a letter every day.
 • We don’t write a letter every day.
 • They don’t write a letter every day.
 • He doesn’t write a letter every day.
 • She doesn’t write a letter every day.
 • It doesn’t write a letter every day.
Yukarıdaki cümleleri incelediğimizde ben, sen/siz, biz, onlar öznesi ile don’t yardımcı fiili kullanılırken 3. tekil şahıslar için doesn’t yardımcı fiilinden yararlanıyoruz. Yukarıdaki örnekler de de görebileceğiniz gibi simple present tense olumsuz cümlelerinde tüm şahıslar için fiilin yalın halini kullanırız.
İngilizce Geniş Zaman olumsuz cümle yapısı için 100 adet örnek cümle Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Simple Present Tense Soru Cümlesi Konu Anlatımı

Simple Present Tense Question

DO/DOES + Özne + Fiil + Tümleç

Şimdi de Simple Present Tense olumlu soru ve Simple Present Tense olumsuz soru yapılarından bahsedeceğiz. İngilizce’ de kullanılan zamanların tümünde cevabı EVET ya da HAYIR olarak verilen sorular daima yardımcı fiil ile sorulur. Simple Present Tense yardımcı fiili ise DO ve DOES‘ dır.
 • Do I write a letter every day?
 • Do you write a letter every day?
 • Do we write a letter every day?
 • Do they write a letter every day?
 • Does he write a letter every day?
 • Does she write a letter every day?
 • Does it write a letter every day?
Yukarıdaki cümleleri incelediğimizde Simple Present Tense olumlu soru cümlelerinde ben, sen/siz, biz, onlar öznesi ile do yardımcı fiili kullanılırken 3. tekil şahıslar için does yardımcı fiilinden yararlanıyoruz. Yukarıdaki örnekler de de görebileceğiniz gibi simple present tense soru cümlelerinde tüm şahıslar için fiilin yalın halini kullanırız. Olumsuz soru yapmak için soru cümlesi özneye göre don’t yada doesn’t ile başlar.
İngilizce Geniş Zaman soru cümle yapısı için 100 adet örnek cümle Simple Present Tense Soru Cümleleri
İngilizce’ de -hangi zamanda olursa olsun- yardımcı fiille sorulan soruların cevabı YES yada NO ile başlar. Şimdi bir kaç örnekle bu sorulara nasıl cevap verebiliriz bunu inceleyelim.
 • Do you go to the cinema? (Sinemaya gider misiniz?)
  • Yes, I do. (Evet giderim.)
  • No, I don’t. (Hayır gitmem.)
 • Does Selin read books? Selin kitapları okur mu?
  • Yes, she does. (Evet okur.)
  • No, she doesn’t. (Hayır okumaz.)

Simple Present Tense “WH” Question

“WH Questions” olarak tabir edilen soru cümleleri genellikle cümlenin başında yer alırlar. (what – when – where – who – why – how – how much – how many) Örnekler:
 • What do you do? I’m a teacher.
 • What does he do? He’s a teacher.
 • What do you like? I like pop music.
 • What does Ahmet like? Ahmet likes pop music.
 • Where do you live? I live in Germany.
 • Where does he live? He lives in Germany.
 • Where do they play? They play in the garden.
 • Where does she play? She plays in the garden.
 • When do you go to the cinema? I go to the cinema on Saturdays.
 • When does Kerem run? Kerem runs with his dog every day.
 • Why do you go to Izmir? We go to Izmir because it is warm there.
 • What does Sedat repair? Sedat repairs his bike.
 • How does Hakan drive his car? Hakan drives his car carefully.
 • What does Filiz do? Filiz goes to Italy for a holiday.
Dikkat: Who, what veya which özne durumunda olduğu zaman do/does kullanılmaz.
 • Who lives in this house? Ahmet lives in this house.
 • Who rides his bike? Remzi rides his bike.
İngilizce Geniş Zaman wh soru cümleleri ile ilgili birbirinden güzel örnek cümleler için Simple Present Tense WH Questions
Simple Present Tense ile ilgili konu anlatımına devam ediyoruz. İngilizce Geniş Zaman 3. tekil şahıslarda fiilin yalın haline fiilin durumuna göre S/ES/IES takılarının eklendiğini görmüştük. Şimdi bunu biraz daha iyi anlamaya çalışalım.

Simple Present Tense 3. tekil şahıslarda (he, she,it) fiilin durumu:

Eğer fiilin son harfleri şunları içeriyorsa ( -ss, -sh, -ch, -xyada –o ) fiilin sonuna es takısı eklenir. Örnekler:
 • kiss – kisses
 • finish – finishes
 • watch – watches
 • mix – mixes
 • go – goes
Eğer fiilin son harfi y ise ve y den önceki harf de sessiz bir harf ise y harfi kalkar ve yerine ies gelir. Örnekler:
 • study – studies
 • copy – copies
 • try – tries
 • carry – carries

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara