24 Nisan 2013 Çarşamba

Regular – irregular verbs : Düzenli – düzensiz fiiller

İNGİLİZCE VERBS -FİİLLER

İngilizcede fiiller üç ayrı şekilde gruplandırılabilirler. Bunlar

düzenli fiiller – düzensiz fiiller
geçişli fiiller – geçişsiz fiiller
yardımcı filler – sıradan ( asıl ) fiiller
İngilizcede fiiller düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır. Bir fiilin düzenli olup olmadığını anlamının bir yolu yoktur. İngilizcede 250 civarında düzensiz fiil vardır. Bu düzensiz filler ezberlenirse geriye kalan fiiller düzenlidir denebilir.

Aşağıda düzensiz fiiller listesi vardır. Bu düzensiz fiillerden yaklaşık 100 tanesi çok kullanılan ve İngilizce öğrenenler tarafından ezberlenmesi gereken fiillerdir. Bunlar ezberlenirse iş büyük ölçüde kolaylaşır.
Düzenli fiillerde fiilin ikinci ve üçüncü halinde fiile -ed eki eklenir.
open opened opened
start started started

“Düzensiz fiiller” ise adından da anlaşılacağı gibi düzensizdirler. Bazen fiilin üç hali de aynı olur, bazen da üç hali de farklı farklı olur.
cut cut cut
go went gone

Bazen birinci ve ikinci haller, bazen ikinci ve üçüncü haller, bazen de birinci ve üçüncü haller aynı olur.
beat beat beaten
buy bought bought
come came come

Bazı fiiller ise hem düzenli hem düzensiz olarak kullanılabilirler.

burn burned burned veya burn burnt burnt
knit knitted knitted veya knit knit knit
IRREGULAR VERBS

Infinitive (Present)

(1. Hali)

Simple Past Tense

(2. Hali)

Past Participle

(3. Hali)
arisearosearisen
awakeawokeawoken
am / is / arewas, werebeen
babysitbabysatbabysat
bearboreborne
beatbeatbeaten
becomebecamebecome
befallbefellbefallen
beginbeganbegun
beholdbeheldbeheld
bendbentbent
betbetbet
bindboundbound
bitebitbitten
bleedbledbled
blowblewblown
breakbrokebroken
breedbredbred
bringbroughtbrought
buildbuiltbuilt
burnburned/burntburned/burnt
buyboughtbought
castcastcast
catchcaughtcaught
choosechosechosen
clingclungclung
comecamecome
costcostcost
creepcreptcrept
cutcutcut
dealdealtdealt
digdugdug
divedived, dovedived
dodiddone
dragdraggeddragged
drawdrewdrawn
dreamdreamed, dreamtdreamed, dreamt
drinkdrankdrunk
drivedrovedriven
drowndrowneddrowned
eatateeaten
fallfellfallen
feedfedfed
feelfeltfelt
fightfoughtfought
findfoundfound
fitfitfit
fleefledfled
flingflungflung
flyflewflown
forbidforbadeforbidden
forgetforgotforgotten, forgot
forgiveforgaveforgiven
forsakeforsookforsaken
forswearforsworeforsworn
foretellforetoldforetold
freezefrozefrozen
getgotgotten, got
givegavegiven
gowentgone
grindgroundground
growgrewgrown
hang (suspend)hunghung
havehadhad
hang (execute)hangedhanged
hearheardheard
hidehidhidden
holdheldheld
hurthurthurt
keepkeptkept
kneelknelt, kneeledknelt, kneeled
knitknit, knittedknit, knitted
knowknewknown
lay (put)laidlaid
leadledled
leapleapt, leapedleapt, leaped
learnlearnt, learnedlearnt, learned
leaveleftleft
lendlentlent
letletlet
lie (recline)laylain
lightlighted, litlighted, lit
loselostlost
makemademade
meanmeantmeant
meetmetmet
mislaymislaidmislaid
misleadmisledmisled
misspeakmisspokemisspoken
misspendmisspentmisspent
paypaidpaid
proveprovedproved, proven
putputput
quitquitquit
readreadread
rideroderidden
ringrangrung
riseroserisen
runranrun
sawsawedsawn
saysaidsaid
seesawseen
seeksoughtsought
sellsoldsold
sendsentsent
setsetset
shakeshookshaken
shedshedshed
shineshoneshone
shoeshodshod
shootshotshot
showshowedshown
shrinkshrankshrunk, shrunken
shutshutshut
singsangsung
sinksanksunk
sitsatsat
slayslewslain
sleepsleptslept
slideslidslid
slingslungslung
speakspokespoken
spendspentspent
spillspilled/spiltspilled/spilt
spinspunspun
spitspat/spitspat/spit
spreadspreadspread
springsprangsprung
standstoodstood
stealstolestolen
stickstuckstuck
stingstungstung
stinkstankstunk
stridestroke-
strikestruckstruck, stricken
stringstrungstrung
strivestrovestriven
swearsworesworn
sweepsweptswept
swimswamswum
swingswungswung
taketooktaken
teachtaughttaught
teartoretorn
telltoldtold
thinkthoughtthought
throwthrewthrown
treadtrodtrodden
wakewokewoken
wearworeworn
understandunderstoodunderstood
winwonwon
windwoundwound
withdrawwithdrewwithdrawn
withholdwithheldwithheld
withstandwithstoodwithstood
wringwrungwrung
writewrotewritten

Düzenli fiiller her zaman sonlarına ..ed eki almakla geçmiş zaman olurlar.
Düzenli Fiillerden Bazıları:
Ask
Asked
Sormak
Clean
Cleaned
Temizlemek
Cook
Cooked
Yemek pişirmek
Fill
Filled
Doldurmak
Help
Helped
Yardım etmek
Laugh
Laughed
Gülmek
Learn
Learned
Öğrenmek
Like
Liked
Beğenmek
Live
Lived
Yaşamak
Look
Looked
Bakmak
Open
Opened
Açmak
Owe
Owed
Borçlu olmak
Play
Played
Oynamak
Show
Showed
Göstermek
Smoke
Smoked
İçmek (sigara vb.)
stay
stayed
Kalmak
Talk
Talked
Konuşmak
Translate
Translated
Tercüme etmek
Use
Used
Kullanmak
Walk
Walked
Yürümek
Wash
Washed
Yıkamak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara