30 Nisan 2013 Salı

İngilizce Özlü Sözler-English Proverbs


Death is not the worst that can happen to men.
ölüm insanın başına gelebilecek en kötü olay değildir.

Brain cells come and brain cells go, but fat cells live forever.
Beyin hücreleri gelip geçici, yağ hücreleri ise hep sizinledir

The advance of liberty is the path to both a safer and better world.
Özgürlüklerin artması daha güvenli ve daha iyi bir dünyaya giden yoldur.

To perceive is to suffer.
Algılamak çile çekmektir.

He who laughs last thinks slowest
son gülen jetonu en son düşendi

Hukuk mantıksız zekadır.
Law is mind without reason.

Time is the best teacher ; Unfortunately it kills all its students.!
Zaman en iyi öğretmendir, ama tüm öğrencilerini öldürür

Union gives strength.
Nerede birlik orada dirlik.

I`m so miserable without you, it`s almost like you`re here`
Sensiz okadar mutsuzum ki, tıpkı buradaymışsın gibi

A fanatic is one who can' t change his mind and won' t change the subject.
Fanatik bir kişi kafasını değiştiremeyen ve konuyu değiştirmeyendir.

Be content with your lot ; one cannot be first in everything.
Kısmetinize razı olun ; insan her şeyde birinci olamaz.

:Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
Başarı bir başarısızlıktan diğerine hevesinizi yitirmeden gidebilmektir.

He who laughs last thinks slowest
son gülen jetonu en son düşendi

It is not only fine feathers that make fine birds.
Güzel kuşu güzel yapan sadece güzel tüyleri değildir.

Age doesn`t always bring wisdom, Sometimes age comes alone
Yaşlanmak herzaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tekbaşına çıkageliyor

It is easy to be brave from a safe distance.
Uzak bir mesafeden cesur olmak kolaydır.

Be careful when you fight the monsters, lest you become one.
Canavarlarla savaşırken onlardan biri olmamak için dikkatli olun.

Ignorance, the root and the stem of every evil.
Cehalet her kötülüğün kökü ve gövdesidir.

global warming is like a woman,one never knows what it is going to do
küresel ısınma kadın gibidir nerde ne yapacağı belli olmaz

A poem begins in delight and ends in wisdom.
Bir şiir haz ile başlar hikmet ile biter.

Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.
Nazik olun zira tanıştığınız herkes zor bir mücadele veriyor.

I will prepare and some day my chance will come.
Ben üzerime düşeni yaparım ve şansım bir gün yaver gider.

In three words I can sum up everything I've learned about life : it goes on.
Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim : hayat devam ediyor.

Chew before you swallow.
Yutmadan önce çiğneyin.

It has been my experience that folks who have no vices have very few virtues.
Kötülük yapmamış kişilerin çok az iyilik yaptıklarına tanık olmuşumdur.

We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
Yorumlamayacağız, sendelemeyeceğiz, ve başarısız olmayacağız.

Everybody has three chars ; the one is come out ,the one is owned ,the one is thought to have.
Herkesin üç karakteri vardır; Ortaya çıkardığı , sahip olduğu , sahip olduğunu zannettiği.

If you have got good friends , you don’t need to have a mirror.
İyi arkadaşların varsa aynaya ihitiyacın yoktur.

Do you wonder what the diffence between ignorance and genius is ? A Genius has limits but an ignorant doesn’t have any.
Cehaletle dahilik arasındaki farkı merak ediyormusunuz? Dahinin sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur.
The shortest way to make dreams come true is to wake up.
Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.
Magnates’ faults look like a solar eclipse , everybody sees them
Büyük adamların yaptığı yanlışlıklar güneş tutulmasına gibidir, herkes onları görür.
There is no spare time , there is just the time wasting.
Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır.
Being envied is better than being pitied
Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.
If you want to make some enemies ,then try to get ahead of your friends.If you want make friends , let your friends get ahead of you.
Düşman edinmek isterseniz arkadaşlarınızı geçmeyi deneyin. Dost kazanmak isterseniz , izin verin , arkadaşlarınız sizi geçsin.
A 19 yeared young boy wants to change the world.When he comes to his sixty,he wants to change it again but he has been aware that he can’t.
On dokuz yaşındaki bir genç adam, dünyayı değiştirmek ister . Atmış yaşına gelince , yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağının farkındadır.
Honesty is the sun of infinity.Anyway it rises.
Dürüstlük ebediyetin güneşidir. Bir şekilde doğar.
If you want to jump farther , you have to go a few steps back.Today goes to tommorrow with the help of yesterday.
Daha uzağa zıplamak istersen , birkaç adım geri gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır.
I try everything but I do what I can.
Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım.
Love is the full story of a woman’s life, it is just an adventure for a man.
Aşk bir kadının hayatının tüm öyküsü, erkek için sadece bir maceradır.
The Mystery of the love is more complicates than the death’s one.
Aşkın bilinmezliği, ölümün gizeminden daha karmaşıktır.
Everything about love is true or wrong.That is the only thing nothing told about it is nonsense .
Aşkla ilgili herşey doğru, herşey yanlıştır. Hakkında söylenecek hiçbir şeyin saçma olmadığı tek şey aşktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara