27 Nisan 2013 Cumartesi

İngilizce Kulübü Toplum Hizmeti Çalışma Planı 
İNGİLİZCE
TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA PLANI

Okulun Adı:              İlköğretim Okulu
Öğretim Yılı: 2010-2011
Toplum Hizmeti  Başlama Tarihi:  23.02.2011
                              Bitiş Tarihi        : 24.04.2011
                              Süresi                : 3 ay
Toplum Hizmetinin Konusu: Gönüllü kişilere öğrencilerin günlük ihtiyaç konuşmalarını                öğretmesi


Katılımcı Öğrenci Sayısı:
AY

AMAÇ

YAPILACAK ETKİNLİK

Çalışmada görev alan öğrencilerin
Adı-soyadı
Çalışmalara katkı sağlayacak varsa gönüllü     veliler
ŞUBAT
MART1.Dil bilincinin geliştirilmesi

2.Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme

3.Grupla yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılması
  
1.      Öğrencilerle toplum hizmetini tanıtmak amacıyla neler yapılabileceğinin konuşulması, öğrencilerin ödevlendirilmesi

2.      Öğrencilerin tanıtım için broşür, afiş çalışmaları yapmaları


3.      Yapılan afişlerin asılması ve broşür dağıtılması, ilçeye tanıtımın iyice yapılması

4.      Kursa katılacak gönüllü kişilerin belirlenmesi

5.      Öğrencilere kursta anlatacakları konuların dağıtılması

1,2,3,
4,5,6,7,8. sınıf     kulüp
öğrencileri
NİSAN
1.Grupla yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılması
2. Bildiklerini başkalarına aktarma becerilerinin kazandırılması1.      GÜN:
  Öğrencilerin tanışma cümlelerini gönüllülere öğretmesi, dramatizasyon
yoluyla öğrenme-öğretme sürecinin  kolaylaştırılması

‘ What’s your name?’
‘my name is ……….’
‘nice to meet you’
 ‘Hello-Hi’


1,2,3,4,
5,6,7,8. sınıf  kulüp
öğrencileri

NİSAN

1.Grupla yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılması
2. Bildiklerini başkalarına aktarma becerilerinin kazandırılması

2.      GÜN

 Gönüllülerin dün öğretilenleri tekrarlaması, dramatize etmesi, nasılsın ve nerelisin soru kalıbının ve cevaplarının öğrenciler tarafından öğretilmesi

‘ How are you?’
‘I’m fine, and you,thanks’
‘Where are you from?’
‘I’m from…….’


5,6,7,8. sınıf  kulüp öğrencileri

NİSAN
1.Grupla yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılması
2. Bildiklerini başkalarına aktarma becerilerinin kazandırılması3.      GÜN

Gönüllülerin dün öğretilenleri tekrar etmesi, öğrencilerin gönüllülerle 1-10 arası sayıları öğretmesi
   5,  6,7,8. sınıf  kulüp öğrencileri

NİSAN

NİSAN
1.Grupla yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılması
2. Bildiklerini başkalarına aktarma becerilerinin kazandırılması


1.Grupla yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılması
2. Bildiklerini başkalarına aktarma becerilerinin kazandırılması

4.      GÜN

Gönüllülerin dün öğrendiklerini tekrar etmesi,öğrencilerin gönüllülere
Neye ihtiyacı olduklarını öğretmesi

‘What do you need?’
‘ Would you like to drink-eat something?
‘I want-Iwant ……………’

               5.  GÜN

Gönüllülerin dün öğrendiklerini tekrar ve dramatize etmesi
Öğrencilerin gönüllülere basit emir cümlelerini öğretmesi

‘Stand up-sit down-open-close-go-put on –put off-turn on-off…..etc.

Gönüllülerin neler öğrendikleri ve neler hissettikleriyle ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunmaları
5,  6,7,8. sınıf  kulüp öğrencileri

5,  6,7,8. sınıf  kulüp öğrencileri

 

Öğrenci Kulübü Temsilcisi                                                                    Danışman Öğretmen                                
                                                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                         Okul Müdürü
                                                       

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara