29 Nisan 2013 Pazartesi

If Clause-Şart Cümleleri

If Clause nedir


Şart demek, bir şeyin meydana gelebilmesi için ondan önce başka bir şeyin olması gerektiği demektir. Şartlı cümleler iki kısımdan oluşur.
1) "if" li cümle - koşul cümlesi-
2) ana cümle

Genellikle "if" li cümle bir koşulu, ana cümle ise meydana gelebilecek ya da gelmiş olan bir sonucu ya da olayı anlatır. Cümleye "if" li ifadeyle de başlasak, ana cümle ile de başlasak anlamda bir değişiklik olmaz. Ama,"if" li cümle ile başlamışsak bu cümleden sonra virgül koymalıyız.


- If I go to İstanbul,-if Clause- I will visit the Topkapı Palace. -main clause-
(Eğer İstanbul"a gidersem, Topkapı Sarayı"nı ziyaret edeceğim.)
-We will go for a walk, if Burhan Bey comes early. (Eğer Burhan Bey erken gelirse yürüyüşe gideceğiz.)

TYPES OF CONDITIONAL SENTENCES (Şartlı Cümle Türleri)

Temel olarak 5 tür şartlı cümle vardır.

TYPE 0

Cause and Effect - Habitual results - Advice/Commands

Sebep ve sonuç - Alışılagelmiş sonuçlar - Tavsiye /Emirler

Bu tip koşullu cümleler genel doğrular hakkında konuşulurken kullanılmaktadır. Aynız zamanda neden ve sonuç, gerçekler, alışılagelmiş tepkiler, emirler ve tavsiye için kullanılmaktadır.
Çoğunlukla kullanılan şekli ;
If + Simple Present , Simple Present

- If you heat the metal , it expands. (sebep - sonuç )
(Eğer metalı ısıtırsan, genişler.)
- I can"t sleep at night , if I drink coffee. (alışılagelmiş sonuç)
(Eğer kahve içersem, geceleri uyuyamıyorum.)
- If you have problems , talk to your teacher. (tavsiye )
(Eğer problemlerin varsa, öğretmeninle konuş.)
- Don"t wait for me if I am late this evening. (emir)
(Bu akşam eğer geç kalırsam, beni bekleme.)
- I get angry if someone shouts at me. (alışılagelmiş tepki)
(Eğer birisi bana bağırırsa kızarım.)
- If you boil water , it evaporates. (neden & sonuç)
(Eğer suyu kaynatırsan, buharlaşır.)
- I usually eat a few biscuits if I get hungry before lunch time. (alışılagelmiş tepki)
(Yemekten önce acıkırsam genellikle bir kaç bisküvi yiyorum.)
- If you go round the world , you return to the same point. (genel doğru)
(Eğer bütün dünyayı dolaşırsan, aynı noktaya geri dönersin.)
"When" bu tür şartlı cümlelerde "if" in yerine kullanılabilir.
- If it is hot , I wear thin clothes. (= When it is hot, I wear thin clothes.)
(Hava sıcak olursa, ince giysiler giyerim = Hava sıcak olduğunda ince giysiler giyerim.)
- The door opens if you turn the switch ( = when you turn the switch the door opens)
(Anahtarı çevirirsen kapı açılır = Anahtarı çevirdiğinde kapı açılır.)
- If you do not want to put on weight don"t eat too much . (tavsiye)
(Eğer kilo almak istemiyorsan çok fazla yeme.)
- If you feel sick , see the doctor. (tavsiye)
(Eğer hasta hissediyorsan, doktora görün.)
- Stop smoking and take up a sport if you want to keep fit. (tavsiye)
(Formda kalmak istiyorsan sigarayı bırak ve spor yap.)

Note : Bazı kaynaklarda tavsiye ve emirler 1. tip şartlı cümleler kısmında açıklanmış olabilir.

TYPE 1

True in the Present or Future

Şu Anda yada Gelecekteki Gerçekler / Doğrular

1.Tip koşullu cümleler gelecekte olması muhtemel bir olayı düşünürsek ne olacağını anlatmak için kullanılır.
Çoğunlukla kullanılan şekli:
If + Simple Present, WILL future

*Truth (Gerçek)=> It may rain . If so , we will eat inside.
========> (Yağmur yağabilir. Eğer öyle olursa, içeride yiyeceğiz.)
*Conditional Sentence (Şartlı cümle)=> If it rains we will eat inside.
========> (Eğer yağmur yağarsa içeride yiyeceğiz.)

*Truth => The cat might die . In that case , Arda will be upset.
========> (Kedi ölebilir. Bu durumda, Arda üzülecek.)
*Conditional Sentence => If the cat dies , Arda will be upset.
========> (Eğer kedi ölürse, Arda üzülecek.)

*Truth => It is possible that Steve will enter the competition. And if he does, I am sure he will win.
========> (Steve muhtemelen yarışmaya katılacak. Ve eğer katılırsa eminim ki kazanacak.)
*Conditional Sentence => If Steve enters the competition, he will win.
========> (Eğer Steve yarışmaya girerse, kazanacak.)

*Truth => Why don"t you ask for a pay rise ? You"ll probably get one.
========> (Neden maaşına zam istemiyorsun? Muhtemelen alacaksın.)
*Conditional Sentence => If you ask for a pay rise , you will probably get one.
========> (Eğer maaşına zam istersen, muhtemelen alacaksın.)

*Truth => The office may be closed . In that case , we won"t be able to get in.
========> (Ofis kapanmış olabilir. Bu durumda içeriye giremeyeceğiz.)
*Conditional Sentence => If the office is closed we won"t be able to get in.
========> (Eğer ofis kapalıysa içeriye giremeyeceğiz.)

*Truth => The picture may be valuable . If so , we can sell it.
========> (Resim değerli olabilir. Eğer öyleyse, onu satabiliriz.)
*Conditional Sentence => If the pic is valuable , we can sell it.
========> (Eğer resim değerliyse, onu satabiliriz.)

*Truth => It is probable that Mary won"t come . In that case , the party will be cancelled.
========> (Büyük ihtimalle Mary gelmeyecek. Bu durumda parti iptal edilecek.)
*Conditional Sentence => If Mary doesn"t come , the part will be cancelled.
========> (Eğer Mary gelmezse, parti iptal edilecek.)

**Eğer if li cümlede anlatılan eylem gelecek ile bağlantılıysa, gelecek zaman yerine geniş zaman kullanıyoruz :

*Truth => Perhaps she will come tomorrow. Then we will work together.
========> (Belki de o yarın gelecek. O zaman birlikte çalışacağız.)
*Conditional Sentence => If she comes tomorrow, we will work together.
========> (Eğer yarın gelirse, birlikte çalışacağız.)

*Truth => Perhaps it won"t rain at the weekend . Then we will go on a picnic.
========> (Belki de hafta sonu yağmur yağmayacak. O zaman pikniğe gideceğiz.)
*Conditional Sentence => If it does not rain at the weekend , we will go on a picnic.
========> (Eğer hafta sonu yağmur yağmazsa, pikniğe gideceğiz.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara