25 Nisan 2013 Perşembe

CAN - CAN'T YETENEK CÜMLELERİCan/Can't  Konu Anlatımı

*Can  yeteneklerimizden bahsederken kullanılmaktadır. Türkçe'de -ebilmek, -abilmek ekine karşılık gelmektedir.

- Tony can swim. (Tony yüzebilir.)
- My father can speak Chinese. (Babam Çince konuşabilir.)
- I can ski. (Kayak yapabilirim.)
- My sister can play the violin. (Kız kardeşim keman çalabilir.)
                                                            - My students can dance. (Öğrencilerim dans edebilir.)*Olumsuz bir cümle kurmak, yani yapamadığımız şeyleri belirtmek için ise Can't (can not) kullanılır.

- Tony can not play volleyball. (Tony voleybol oynayamaz)
- My father can not speak French. (Babam Fransızca konuşamaz.)

- I can not skate. (Paten yapamam.)
- My sister can not play the guitar. (Kız kardeşim gitar çalamaz.)
- My students can not play basketball. (Öğrencilerim basketbol oynayamaz.)

*Olumlu ve olumsuz cümlelerde gördüğümüz gibi Can'in kullanımı cümledeki kişilere göre değişiklik göstermemektedir. Özne I da olsa, He, She, It, They de olsa Can yine aynı kalmaktadır.

*Can' in yeteneklerimizi belirtmek dışında bir başka kullanımı da vardır. Can aynı zamanda yapılması ya da meydana gelmesi muhtemel şeyler hakkında konuşurken de kullanılabilir.

- The doctor can see you at 3.00.
(Doktor sizi saat 3te görebilir.)
Yani doktorun sizi görmesi ancak 3'te mümkün olacaktır. Daha önce görmesi mümkün değildir.

- You can not buy flowers at butcher's.
(Kasaptan çiçek satın alamazsınız.)
Kasaptan çiçek satın almamız mümkün değildir.Bunu da can not ile söyleriz.


Question Form (Soru Şekli)


*Can ile soru yapmak istediğimizde have got ve has got kuralını uyguluyoruz. Yani Can ile özne yer değiştiriyor.

- Can you speak English?
(İngilizce konuşabilir misin?)
Yes, I can. (Evet, konuşabilirim)

- Can your father drive a racing car?
(Baban yarış arabası sürebilir mi?)
Yes, he can. (Evet, sürebilir.)

- Can your students play golf? (Öğrencilerin golf oynayabilir mi?)
No, they can not. (Hayır, oynayamazlar.)

*Örnek cümlelerdeki gibi kısa cevaplar verebiliriz. Uzun cevap vermek istiyorsak şöyle devam edebiliriz:

- Yes, I can speak English.
- Yes, he can drive a racing car.
- No, they can not play golf. (No, they can't play golf) takısını getirmekteyiz.Can - Can't - Could - Couldn't Exercise

1. I never learned how to swim, so I ____ swim very well.
a. can b. can’t c. could d. couldn’t

2. I __________ speak Swedish, but maybe I’ll learn someday.
a. can b. can’t c. could d. couldn’t

3. A cat ________ climb trees.
a. can b. can’t c. could d. couldn’t

4. Elephants _________ climb trees
a. can b. can’t c. could d. couldn’t

5. When I was a child, I ___________ drive a car.
a. can b. can’t c. could d. couldn’t

6. In 1800, nobody ___________ travel into space yet.
a. can b. can’t c. could d. couldn’t

7. When I was a baby, I __________ sleep all day long.
a. can b. can’t c. could d. couldn’t

8. Now that I'm an adult, I ___ sleep all day. I have to work.
a. can b. can’t c. could d. couldn’t
9. When Tom was 16, he was a fast runner. He ______ run 200 metres in 22
seconds.
a) Can b) Could c) Can’t d) Couldn’t

10. I'm afraid I ______ come to your party next Saturday.
a) Can b) Could c) Can’t d) Couldn’t

11. I'm not in a hurry. I've got plenty of time. I _______ wait.
a) Can b) Could c) Can’t d) Couldn’t

12. I was feeling terribly sick yesterday. I ________ eat anything.
a) Can b) Could c) Can’t d) Couldn’t

13. Can you speak loudly, please? I _______ hear you very well.
a) Can b) Could c) Can’t d) Couldn’t

14. "You look exhausted." "Yes, I _________ sleep last night.
a) Can b) Could c) Can’t d) Couldn’t


 Complete the sentences with ‘’ can / can’t / could / couldn’t’’

1.. I’m afraid I can’t come to your party next week.

2. When Tim was 16, he was a fast runner. He _________________ run 100 metres in 11 seconds.

3. I was feeling sick yesterday. I _________________ eat anything.

4. Can you speak up a bit? I ____________________hear you very well.

5. ___________________ you please help me wash the car?

6. Jessica _____________________ speak French and also Italian.

7. She ______________ finish painting the room by tomorrow. She’s too busy.

 8.I can't swim very far these days, but ten years ago I  _________swim from one side of the lake to the other.

9. We ________________ sleep. You are making too much noise.

10. In my country you ______________ get married when you are 16. It’s illegal.
11. He can't play tennis very well now, but he __________play fairly well when he was younger

12. Last night I ___________ get into my house because I had forgotten my key.

13I can't sing now, but I --------------------run very well when I was a child.

14.She can't run very fast now, but when she was in school she ________run faster than anyone else.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara