26 Nisan 2013 Cuma

7. Sınıf Ünitelerin Kelime ve Anlamları

ÜNİTE 1 INTERESTING BELIEFS   

ÜNİTE 2 TOURIST ATTRACTIONS
ÜNİTE 3 OUR NATURAL HERITAGE
İnteresting
İlginç
Travelling
Seyahat
Natural
Doğal
Belief
İnanç
Paradise
Cennet
Heritage
Miras
Horoscope
Yıldız falı
Crowded
Kalabalık
Preserve
Korumak
Believe
İnanmak
Historic
Tarihi
Environment
Çevre
Sun sign
Burç
Look for
Aramak-bakmak
Plant
Bitki
Meet

Buluşmak-görüşmek
Souvenirs

Generation
Nesil
Together
Birlikte-beraber
Ornaments

Pass
Geçmek
Carefully
Dikkatlice
Buy
Satın almak
Save
Korumak
İnvite
Davet etmek
Food
Yiyecek
Cultural heritage
Kültürel miras
Lucky
Şanslı
Reservation
Yer ayırmak
industrial heritage

Successful
Başarılı
Delicious
Lezzetli
Rainforest
Yağmur ormanı
Health
Sağlık
Sell
Satmak
İmportant
Önemli
different
Farklı
building
Bina
Climate
İklim
Realistic
Gerçekçi
Capital city
Başkent
Season
Mevsim
sweet
Tatlı
Turn right
Sağa dön
Species
Tür
Shy
Utangaç
Turn left
Sola dön
Global warming
Küresel ısınma
Friendly
Arkadaşça-dostça
Return ticket
Dönüş bileti
Climate change
İklim değişikliği
Generous
Cömert
Leave
Ayrılmak-çıkmak
Cut down
Kesmek
Jealous
Kıskanç
Arrive
Varmak-ulaşmak
Earth
Dünya
Cheerful
Neşeli
Attractive
Çekici
Use
Kullanmak
Talkative
Geveze-konuşkan
İnterested in
İlgilenmek
Chemicals
Kimyasal madde
Smart
Zeki,akıllı
Afraid of
Korkmak-çekinme
Frozen food
Donmuş yiyecek
The evil eye bead
Nazar boncuğu
On the right
Sağ tarafta
Recycle
Geri dönüşüm
Unlucky
Şanssız
On the left
Sol tarafta
protect
Korumak
Fortune-teller
Falcı
ticket
bilet
need
İhtiyaç duymak
Future
Gelecek
decorate
Düzenlemek
Save energy
Enerji tasarrufu
classmate
Sınıf arkadaşı
Railway station
Tren istasyonu
Living beings
Canlı
Give
vermek
Shopping
Alışveriş
Wastepaper bin
Atık kağıt kutus
Get a job
Meslek edinmek
Holiday
tatil
Warm
Sıcak
horseshoe
At nalı
place
Yer-mekan
Cool
Serin
break
Kırmak
Swim
yüzmek
Dirty
Kirli
Bring
getirmek
Single ticket
Tek kişilik bilet
pollution
Kirlilik
dangerous
tehlikeli


ÜNİTE 5 FASHION
ÜNİTE 6 TV PROGRAMS
ÜNİTE 4 COMPUTERS
Fashion
Moda
Tv Programs
Tv programı
Surfing on the net
İnternette gezinme
Style
Tarz-şekil
Series
Dizi
Smart
Akıllı
Follow
Takip etmek
Tv guide
Tv rehberi
Machine
Makine
Produce
Üretmek
Remote control
Uzaktn kumanda
Knowledge
Bilgi
Old fashion
Eski moda
Feel happy
Mutlu hissetmek
Memory
Hafıza
New fashion
Yeni moda
Cooking program
Yemek programı
İnformation
Bilgi
Model
Manken-model
Discussion
Tartışma
Easily
Kolayca
Light colours
Açık renk
Cartoon
Çizgi film
Correctly
Doğru bir şekilde
What size
Kaç beden-numar
Zaping
Kanal değiştirme
Communicate
İletişim kurmak
Changing room
Soyunma kabini
Relax
Dinlenmek
Bad side
Kötü taraf
Certainly
Tabiî ki
News
Haberler
Get old
Eskimek
Of course
Elbette
Weather forecast
Hava durumu
Monitor
Monitor-ekran
On sale
indirimde
Teenager
Genç
Speaker
Hoparlör
Price
fiyat-ücret
Documentary
Belgesel
Microphone
Mikrofon
Spend Money
Para harcamak
Quickly
Çabucak
Keyboard
Klavye
Buy
satın almak
Agree
Aynı fikirde olmak
Mouse
Fare
Expensive
Pahalı
Boring
Sıkıcı
Printer
Yazıcı
Cheap
ucuz
Life
Hayat
keep
Tutmak-saklamak
Easy
kolay
Educative
Eğitici
Decide
Karar vermek
Carry
taşımak
Prefer
Tercih etmek
Choose
Seçmek
Heavy
ağır
Best actor reward
En iyi oyuncu ödül
noisy
Gürültülü
Much-many
çok
Horror film
Korku filmi
crowded
Kalabalık
Little-few
az
Love story film
Aşk filmi
safe
Güvenli
Favourite
Favori-sevilen
Action film
Macera filmi
clean
Temiz
Large
Büyük-geniş
Comedy film
Komedi filmi
quiet
sessiz
small
küçük
Tv channel
Tv kanalı
ÜNİTE 7 OLD DAYS

ÜNİTE 10 AMAZING HISTORY
ÜNİTE 13 TECHNOLOGY; FRIEND -FOE
Remmeber
Hatırlamak
Amazing
Şaşırtıcı
Foe
Düşman
Old days
Eski günler
Believe
İnanmak
Attention
Dikkat
Past
Geçmiş
Event
Olay
Prepare
Hazırlamak
Friendship
Arkadaşlık
İsland
Ada
Pro
Avantaj-yarar
Yesterday
Dün
Strange
Tuhaf
Con
Dezavantaj-zarar
Delicious
Lezzetli
impossible
İmkansız
Win
Kazanmak
Fresh
Taze
Disappeared
Ortadn kaybolma
Support
Desteklemek
Composer
Besteci
Suddenly
Aniden
Health problem
Sağlık problemi
Leader
Lider
True story
Gercek hikaye
Jobless
İşsiz
Famous
Ünlü
Wooden horse

Make happy
Mutlu etmek
Poet
Şair
Battle
Savaş
Make lazy
Tembelleştirmek
Writer
Yazar
Strait
Boğaz(Çanakkale)
Waste
Boşa harcamak
Capital city
Başkent
İllness
Hastalık
Make easy
Kolaylaştırmak
Date
Tarih
Soldier
Asker


Last
Geçen
Army
Ordu
ÜNİTE 14 ECOLOGY
Get married
Evlenmek
Ancient city
Antik-eski kent
Fauna
yeryüzü
Retired
Emekli
Lunchtime
Öğle yemeği vakti
Ecology
ekoloji
Talk
Konuşmak
Escape
Kaçmak
Flora
Bitki örtüsü


Region
Bölge-alan
Soil
Toprak
ÜNİTE 8 INVENTORS AND EXPLORERS
conditioner
Klima
Air
Hava
İnventor
Mucit-icat eden


Balance
Denge
Explorer
Keşif yapan
ÜNİTE 11 SKILLS
Erosion
Erozyon
Wheel
Tekerlek
Skill
Beceri-yetenek
Destroy
Yok etmek
Develop
Geliştirmek
Personel skill
Kişisel beceriler
Overpopulation
Nufus artışı
Walk
Yürümek
Catch
Yakalamak
Natural resource
Doğal kaynaklar
Moon
Ay
İmitate
Taklit etmek
Hunt
Avlamak
Climb
Tırmanmak
Do puzzle
Yapboz yapmak
Pet
Evcil havyan
Discoverer
Buluş yapan
Homeless
Evsiz
Dolphin
Yunus balığı
Battery
Pil
Shelter
Barınak
Sea creatures
Deniz canlısı
The space
Uzay
Raise Money
Para toplamak
Blue whale
Mavi balina
Die
Ölmek
Good at
İyi olmak
Grow
Yetiştirmek
Take Picture
Resim çekmek
Bad at
Başarısız olmak
Adult
Yetişkin
Wear
Giymek
Hear
Duymak
Lay egg
yumurtlamak
Ceremony
Tören
Gifted artist
Yetenekli sanatçı
Turn into
Dönüşmek
Weekend
Haftasonu
Speak
Konuşmak
Go on
Devam etmek
Want
İstemek
Learn
Öğrenmek


See
Görmek
What kind of
Ne çeşit/tür
ÜNİTE 15 MODERN MEDICINE
Carefully
Dikkatlice
Would like
İstemek
Medicine
Tıp-ilaç
Know
Bilmek-tanımak


Miracle
Mucize


ÜNITE 12 CHANGING LIFESTYLE
Treat
İyileştirmek
ÜNİTE 9 TALES AND LEGENDS
Change
Değiştirmek
Reason
Sebep
Tale
Masal
Life style
Yaşam tarzı
Headache
Başağrısı
Legend
Efsane
Social life
Sosyal hayat
Stomachache
Karın ağrısı
Folk tale
Halk masalı
Nowadays
Bugünlerde
Back hurt
Bel ağrısı
Real          
Gerçek
Guest
Konuk
Have a cold
Üşütmek
Giant
Dev
Habit
Alışkanlık
Sore throat
Boğaz ağrısı
Fairy
Peri
Miss
Özlemek
Toothache
Diş ağrısı
Monster
Canavar
Tell story
Hikaye anlatmak
Runny nose-flu
Nezle-grip
Tradition
Gelenek
Population
Nüfus
Handkerchief
Mendil
History
Tarih
Vacuum cleaner
Elektrikli süpürge
Take medicine
İlaç almak
Brave
Cesur
Flat
Apartman dairesi
See a dentist
Dişçiye görünmek
Clever
Zeki
River
Nehir
What’s the matter
Neyin var?
Powerful
Güçlü
Jungle
Orman
Pain
Acı
Blind
Kör
Cage
Kafes
Plaster
Alçı-bant
Weak
Zayıf
İnjured
Yaralnma-incinme
Vet
Veteriner
Free time
Boş zaman
Hurt
incinme
Advice
Tavsiye
Jump
Atlamak
Stay
Kalmak
Pill
hap
Mountain
Dağ
Cross
Karşıya geçmek


Look after
Bakmak-ilgilenmek
Go straight on
Düz gitmek
Go along street
Cadde boynca git

1 yorum:

Bu Blogda Ara