7 Şubat 2014 Cuma

Dershane Ve Meb Teşkilat Yasası Değerlendirmesi

TÜM SINIFLARA AİT DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Dershane Ve Meb Teşkilatı yasasıdeğerlendirmesi  Hükümet, uzun süredirtartışılan ve dershanelerin kapatılmasını öngören Dershane Yasa Tasarısını dün gece geç saatte TBMM’ye götürdü. Ancak tasarıda dershanelerin kapatılmasının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın Müsteşar hariç tümüst düzey yönetiminin değişmesi de gündeme geldi.
Tasarıya eklenen geçici madde ile Müsteşar Yardımcıları, Talim TerbiyeKurulu Başkan ve Üyeleri, tüm genel müdürler, grup başkanları ile 81 il millieğitim müdürlerinin görevlerinin, ‘kanun yürürlüğe girdiği tarihte sona ereceği hükmebağlandı. Tasarıda bu görevlerde bulunanların ‘bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işlemegerek kalmaksızın’ sona ereceği vurgulandı. 

İŞTE TASARININ TAM METNİ
4 YILLIK OKUL MÜDÜRLERİ DE GİDİYOR  
Tasarı ile yine okul müdür ve yardımcılarının görev süreleri de belirlendi. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 4 yıl ve üzeri sürelerle okul müdür ve yardımcısı olanların, bu görevlerinin ‘hiçbir işleme gerek kalmaksızın’ sona ereceği belirtildi.
Tasarıda dershaneler konusundaki önemli unsur ise, dershanelerin 1 Eylül 2015’te tamamen kapanacağının hükme bağlanması oldu. Özel okula dönüşmek isteyendershanelere de tüm şartları yerine getirmek için Haziran 2018’e kadar süre tanındı. 50 binözel okul öğretmeni içinde 6 yıllık çalışmışlığı olanlar, KPSS’ye girmeden ancak bakanlığın sözlü sınavıyla 2015 yılı yaz tatilinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığıöğretmen kadrosunaalınması hükme bağlandı.
DERSHANE YASASI MECLİS’TE
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası’nda yapılacak değişiklikle dershanelertamamen kapanacak. Özel okula dönüşmek için başvuranlara teşvik verilecek.
Tasarıda öngörülen değişiklikle ‘dershane’ tanımı tamamen kanundan çıkarılıyor. Çeşitlikurslar tanımında ise yine dershanelerin kanundan çıkarılması amacıyla ‘orta öğretime veyüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlık’ niteliğinde olmamak kaydıyla’ ibaresi ekleniyor. Böylece kişilerin ‘sosyal, sanatsalsportifkültürel ve mesleki alanlarda bilgibeceri, dilyetenek ve deneyimlerini’ geliştirecek kursların faaliyetine olanak sağlanıyor. Ancak ortaöğretim ve yüksek öğrenim sınavlarına hazırlık için kurs açılmasının önü kesiliyor.

ETÜT MERKEZİNE 12 YAŞ SINIRI
Özellikle çalışan anne ve babaların tercih ettikleri öğrenci etüt merkezlerinde ise çocuklarınödevlerine yardımcı olmak üzere verilen eğitimler ise yasak kapsamına alınmıyor. Ancak bura merkezlere gidebilecek çocuklar için 12 yaş üst sınırı çiziliyor.
MEB’DEN İZİN ŞARTI
Tasarı ile, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda ‘her ne ad altında olursa olsun, eğitim veöğretim sunmak amacıyla yürütülen tüm faaliyetler’ Milli Eğitim Bakanlığı’nın izninebağlanıyor.
DERSHANE ÖĞRETMENLERİNİN DURUMU
Dershanelerde yaklaşık 50 bin öğretmenin çalıştığı tahmin ediliyor. Tasarıda buöğretmenlerin dershanelerin kapatılmasıyla ortaya çıkacak durumuna da açıklık getiriliyor. Buna göre 1/7/2015 tarihinde  en az 6 yıl çalışmış olanlar, kamuda öğretmen olma şartlarını taşıyorlarsa KPSS’ye girmeden bakanlık tarafından sözlü sınava alınacaklar. Sözlü sınavıgeçenler de öğretmen olarak atanabilecekler.
ÖZEL OKULA GİDEN ÖĞRENCİYE DEVLET DESTEĞİ
Devlet, özel okula giden öğrencilere de maddi destek verilecek. Kaç öğrenciye destekverileceğiözel okullarda boş kapasiteler dikkate alınarak her yıl Maliye ve Milli EğitimBakanlığınca ortaklaşa belirlenecek.
Destek kriterleri şöyle olacak; 
1- Yörenin kalkınmada öncelik derecesi
2- Öğrencinin ailesinin gelir durumu
3- Eğitim bölgesinin öğrenci sayısı
4- Desteklenen öğrenci ve gideceği okulun başarı seviyeleri
5- Öncelikli öğrenciler
Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, devleti yanıltan özel okullar önce para cezasına çarptırılacak; suçun tekrarı halinde ise kurum açma izinleri iptal edilebilecek.
Tasarıya göre dönüşüm için öngörülen sürede, belirlenen şartları karşılayamayan okulların faaliyet izinleri iptal edilecek. Bu süre içinde kendilerine verilen destek, gecikme faiziyle geri alınacak.
DÖNÜŞÜMDE SON TARİH 2018
Halen dershane olarak hizmet veren kurumlar, 1 Eylül 2015’e kadar faaliyetlerini sürdürebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı da bu kurumlardan yine 1 Eylül 2015’e kadar özel okula dönüşmek konusundaki talepleri toplayacak. Talepte bulunan kurumlar, bu tarihten itibariyle ‘özel okul’ statüsüne kavuşacaklar ancak Bakanlıkça belirlenen tüm şartları yerine getirmeleri için kendilerine, devlet desteğiyle birlikte süre verilecek. Bu şartları yerine getirmenin son tarihi ise 2017-2018 eğitim öğretim yılının son günü olacak. Bu da 2018 yılının Haziran ayına tekabül ediyor.
TALİM TERBİYENİN YETKİLERİ KISITLANIYOR
Tasarı ile Talim Terbiye Kurulu’nun görev ve yetkileri, Milli Eğitim mevzuatı konusunda ‘karar vermekten’ ‘görüş bildirmeye’ çevriliyor. Böylece kurulun statüsü ‘danışman’ seviyesine düşürülüyor.
MÜSTEŞAR HARİÇ HERKESİN GÖREVİ SONA ERECEK
Tasarıya eklenen geçici madde ile kanun yürürlüğe girer girmez Talim Terbiye Kurulu Başkan ve üyeleri ile Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkan kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu yasanın yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.
YURTDIŞINA DİL ŞARTI
Yurtdışı görevlendirmelere dil şartı geliyor. Milli Eğitim mensuplarının yurtdışında görev yapacakları ülkenin dilini ya da Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinden birini bilme zorunluluğu getiriliyor.
ÖZÜR ATAMALARI YARIYIL VE/VEYA YAZ TATİLİNDE
Özür atamalarının yarıyıl ve/veya yaz tatilinde yapılacağı hükmü de tasarıda yer alıyor.
OKUL MÜDÜRLERİNİ VALİ ATAYACAK
Okul müdürü ve yardımcılarının bir okulda yapabilecekleri görev süresi 4 yıl olarak  belirleniyor. Okul müdür ve müdür yardımcılarını atama yetkisi il milli eğitim müdürünün teklifi ile valiye veriliyor.
BAKANA ÖĞRETMEN ATAMA YETKİSİ
Tasarıyla ayrıca bakana proje yürüten okullara öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yetkisi verilen şu hüküm ekleniyor:
“Yurtiçi ve yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslar arası proje yürütün okul ve kurumlar, bakan onayıyla proje olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile bakan onayıyla doğrudan bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri bakan tarafından yapılır.”
mebpersonel.com
İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder