28 Ocak 2014 Salı

Kurumlar Arası Atanan Zorunlu Hizmet Mağdurları Öğretmenler Çözüm Bekliyor

TÜM SINIFLARA AİT DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Merhabalar…
Bizler yıllarca farklı kurumlarda çalıştıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına Kurumlar Arası ilk atama yoluyla geçen öğretmenleriz. Sayımız Türkiye çapında yaklaşık 2000 civarı. Bu sayının yaklaşık 800’ü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni. Emniyet Müdürlüğünden tutun da Tapu Müdürlüğüne kadar hemen her kurumdan, farklı farklı öğretmenlik branşlarına geçen arkadaşlarımız var. 
Bizim problemimiz şudur:
 Biz farklı kurumlarda çalışırken 06/05/2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile, bu tarihten önce göreve başlayan öğretmenlerin zorunlu hizmetlerini affetti. Bizler bu tarihte öğretmen olmadığımız için bu muafiyetten faydalanamadık. O tarihte belki öğretmen değildik, ama biz de devletin farklı kademelerinde görev yapan birer memurduk.

Çözüm ne olabilir?
06/05/2010 yılında yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Madde 32’deki “Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler” maddesinin “d” bendinde “Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri” maddesi değiştirilebilir. Kaldı ki bu eğitim öğretim yılı başında Sözleşmeliden KPSS ile kadroya geçen öğretmen arkadaşlarımızın zorunlu hizmetleri 19/06/2013 tarihli “Sözleşmeli Öğretmenler” konulu bir yazı ile“Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06/05/2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan KPSS puanı ile öğretmenliğe atananların zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmalarına ilişkin onay ekte gönderilmiştir.” denilerek bir üst yazı ile affedildi. Bizim mağduriyetimiz de bir üst yazı ile Madde 32’nin d bendi yürürlükten kaldırılarak yapılabilir.
Neden mağduruz?
Bunun birkaç sebebi var.
1- Öğretmenliğe başlarken daha önceki kurumda yaptığımız görev süreleri memurluktan sayıldı. Milli Eğitimce Zorunlu hizmet bölgesi sayılan yerlerde yaptığımız görevlere puan verilirken Zorunlu hizmet puanı verildi. Ama eski kurumumuzda yaptığımız zorunlu hizmetler Milli Eğitimce Zorunlu hizmetten sayılmadı.
2- Yukarıdaki maddede de söylediğim gibi eski kurumumuzda Milli Eğitimce zorunlu hizmet bölgesi sayılan yerlerde yıllarca görev yapan birçok arkadaşımız var. Ama Milli Eğitim Bakanlığımız bu görevi zorunlu hizmetten saymadığından tekrar zorunlu hizmet yapmak zorunda bırakılacağız.
3- 28 Şubat Sürecinden sonra kurulan hükümet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni alımını 25-50 kadro gibi komik rakamlara indirdi. İlahiyat mezunları adeta irticanın odağı gibi lanse edilmeye başlandı.  O dönemde binlerce İlahiyat mezunu öğretmenliğe başlayamadı. Kendilerini devletin farklı kademelerine atmaya başladılar. Öğretmenlik eğitimi almış olan birçok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere farklı kurumlarda çalışır oldular. 28 Şubat mağdurlarının haklarını gözettiğini çok iyi bildiğimiz hükümetimiz, bir anlamda  28 Şubat mağduru olan biz Kurumlar Arası Atanan Zorunlu Hizmet Mağdurlarının da sorununa bir çözüm getirecektir.

Başta da söylediğim gibi Türkiye’de bu durumda olan 2000’e yakın öğretmen arkadaşımız var. Bu sayının en az 800’ü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni. Biz bu 2000 arkadaşımızı bir çatı altında toplayıp facebookta bir grup oluşturduk. Sözcü olarak da acizane bizi seçtiler. Bu arkadaşlarımızın problemlerini görüşmek için sizden bir randevu talep ediyoruz..
Bu adaletsiz durumun düzeleceğine olan umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Bu konuda sizlerden destek ve çözüm talep ediyoruz.
Mağdurlar adına:
İsmail ÇETİN
arkadaşlar Kurumlar arası atanan zorunlu hizmet mağdurları olarak facebookta bir grup kurduk. bu durumda olan arkadaşları grubumuza bekleriz.
https://www.facebook.com/groups/327558680708822/


EĞİTİM BİR SEN İL BAŞKANLIĞINA
                                                                                           AYDIN                                       ../../2014

Bilindiği üzere MEB’e bağlı okullarda 3 hizmet bölgesi ve buna bağlı olarak 6 hizmet alanı vardır. Bazı okulların merkezden uzak olması ve çeşitli olanaklarının kısıtlı olmasından dolayı, bu okullar öğretmenler tarafından pek tercih edilmemektedir. Dolayısıyla bu okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere; 4., 5. ve 6. hizmet alanında bulunan okullar öğretmenler için (3-7) yıl arasında Zorunlu Hizmet Görevi olarak belirlenmiştir. MEB zorunlu hizmet alanındaki bu okulların öğretmen ihtiyacını yeterli bulduğunda, bazen öğretmenler için Zorunlu Hizmet Görevi için muafiyet getirmektedir. Son çıkarılan yönetmelik; 06/05/2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğiyle, bu tarihten önce göreve başlayan öğretmenlerin Zorunlu Hizmet Görevlerine muafiyet verildi. Yönetmelikte muafiyet için yer verilmeyen 4/B statüsündeki Sözleşmeli öğretmenler, Bakanlığın aleyhine idari dava açtılar; sonuçta eşitlik ilkesine aykırı bulunan durum, MEB’ in 19/06/2013 tarihli “Sözleşmeli Öğretmenler” konulu bir yönetmelik değişikliği ile düzeltilerek, Sözleşmeli Öğretmenler de bu muafiyetten yararlanma hakkı kazandı.

Söz konusu; 06/05/2010 tarihinde MEB Tarafından yayınlanan yönetmelikle, Zorunlu Hizmet Görevinden muaf olamama mağduriyetini birde Kurumlar Arası Atama ile MEB’e geçen biz öğretmenler yaşamaktayız. Yıllarca Öğretmenlik Lisans Diplomasına sahipken, öğretmen olma umuduyla sınavlara girdik. Bizim branşlarda binlerce mezun varken, birçok branşa ya hiç kadro verilmedi, ya da çok az alım yapıldı. Elimizdeki bu Öğretmenlik Lisans Diplomasıyla daha fazla işsiz kalmamak için KPSS’den yüksek puanlar alarak değişik kurumlarda 657 ye tabi memurluk yaptık. Bu arada esas branşımız olan öğretmenlik mesleğine geçmenin yollarını aradık. Memurken defalarca KPSS den öğretmenlik için yeterli puan almamıza rağmen, öğretmenlik başvurumuzun kabul edilmesi en az 6 ay önceden memuriyetten istifa etme şartına bağlanmıştı. Daha sonra, memuriyette geçen gün sayısına göre bazı branşlar için Kurumlar Arası Geçiş ile öğretmen olabilme hakkı verildi. Fakat öğretmen olmayı bekleyen ve biriken binlerce memur olduğundan, birçok branşta kısıtlı kontenjanlardan dolayı atamaya kriter olan hizmet süreleri dikkatli incelendiğinde çoğunlukla 2000-5000 gün çalışan, yani (6-13) yıl çalışan memurlar atanabildi. İstatistiklere bakıldığında ortalama 8-10 yıl asıl mesleği öğretmen olmasına rağmen memuriyet kadrolarında çalışmak zorunda olan birçok kişi kendi kurumlarında var olan zorunlu hizmet bölgelerinde çalışma sürelerini tamamladıkları, ayrıca çoğunlukla Diyanet ve Gümrük teşkilatında görev yapan memurlar bu teşkilatlarında Milli Eğitim gibi zorunlu olan hizmet bölgelerinde çalıştıkları ilgililer tarafından bilinmektedir. Bu durumda memurlukta geçirilen süreler öğretmenlik hizmet puanına yansırken zorunlu hizmetten sayılamaması büyük bir çelişki uyandırmaktadır.
MEB tarafından yayınlanan 06/05/2010 tarihli yönetmelikle öğretmenlerin Zorunlu Hizmet Muafiyetinden Şuana kadar; MEB’ in İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Resmi Sitesi, sayısal verilerine bakıldığında 2010-2013 tarihleri arasında Kurumlar Arası Atama ile MEB’ e geçen öğretmenlerin sayısı ek alımlarla beraber toplamda 6 defa olup (EK 1-2-3-4-5-6) görüldüğü üzere farklı branşlarda toplam 4.066 öğretmendir. Kurumlar Arası Geçiş ile öğretmen olan bizlerin büyük bir çoğunluğu ya kendi kurumlarında Zorunlu Çalışma Bölgelerinde çalıştığı, ya da MEB yönetmeliğine uyumlu ve eşdeğer Zorunlu Çalışma Bölgelerinde çalıştığı Mebbis’teki hizmet dökümünde rahatlıkla görülmektedir dolayısıyla bir daha, sil baştan Zorunlu Hizmet Görevine tabi olup çalışmak bizleri fazlasıyla mağdur etmektedir. Hem, bizim öğretmen olarak atanmamız gerekirken yıllarca kamuya memur olarak hizmet verip, işlerini yoluna koyan, yaşları hayli ilerleyen bizler bu kurumlarda yine 657 kanununa tabiydik. Kamuda epey tecrübe kazanmış bizlerin 35-40’lı yaşlarda, çoğumuzun tekrar zorunlu hizmet bölgesinde görev almamız eğreti durmaktadır. Eğer haklarımız zamanında verilmiş olsaydı, genç yaşımızda zorunlu hizmetimizi seve seve tamamlamış olacaktık. Oysa şuan içinde bulunduğumuz maddi, manevi ve ailevi şartlarımız, Zorunlu Hizmet Görevine tabi tutulmakla göz ardı edildiği açıkça görülmektedir. 06/05/2010 tarihinde yayımlanan atama ve yer değiştirme yönetmeliği bizlere çözüm sunacağı yerde memurluktan öğretmenliğe geçen bizlerin zorunlu hizmet sıkıntısına, herhangi bir çözüm sunmamıştır.

2010-2013 yılları arasında Kurumlar Arası İlk Atama ile  (EK 1-2-3-4-5-6) resmi belgelerde görüldüğü üzere farklı branşlarda toplam 4.066 öğretmen olarak2010 yılında yayınlanan yönetmelikle Zorunlu Hizmet Görevinden muaf olamama mağduriyetini yaşadığımızı, bu mağduriyetin giderilmesi için06/05/2010 tarihinde yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile bu tarihten önce göreve başlayan öğretmenlerinZorunlu Hizmetten muaf edilmesi gibi, yine bu tarihten önce memur olup Kurumlar Arası Geçişle Öğretmen olan bizlerin de muaf tutulması için ilgililerin gereğini yapmasını, talep etmenizi arz ederiz.
Adres: Amasya Üzeyir Emre Ortaokulu                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Bozdoğan AYDIN  
İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder