15 Aralık 2013 Pazar

MEB Merkezi Sınavlardaki Sınav Görev Ücretleri , ÖSYM Sınavlarındaki Gibi Ödenmelidir

TÜM SINIFLARA AİT DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Eğitimbirsen : MEB Merkezi Sınavlardaki Sınav Görev Ücretleri , ÖSYM Sınavlarındaki Gibi Ödenmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev alanlara ÖSYM sınavları için öngörülen usul ve esaslara göre sınav görev ücreti ödenmesini talep ettik.

2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2. dönem toplu sözleşmenin 16. maddesinde, “6495 sayılı Kanunla 6114 sayılı Kanunda yapılan değişiklik çerçevesinde 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılacak aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara farklı idarelerde aynı tutarda sınav ücreti ödenmesine yönelik anılan Bakanlar Kurulu Kararında düzenleme yapılacaktır” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan merkezi sınavları da kapsayan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların ilgili hükümleri doğrultusunda; bina sınav sorumlusuna oturum başına 2200, bina sınav sorumlu yardımcısına oturum başına 2000, bina yöneticisine oturum başına 2000, bina yönetici yardımcısına oturum başına 1800, salon başkanına oturum başına 1800 ve gözetmenlere oturum başına 1600 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar üzerinden ücret ödenmesi öngörülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınavları Yönergesi’nin 38. maddesinin birinci fıkrasında ise, “Bu Yönergeye göre yapılacak sınavlarda görevlendirilecek personele; ait olduğu yılın Bütçe Kanununun ‘K’ işaretli cetveline ve ilgili diğer mevzuata göre Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından ödenecek ücret Bakanlık Onayı ile belirlenir” denilerek, hangi görevliye ne miktarda ek ders ücreti ödeneceği net olarak belirlenmemiştir.

Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlar ile ÖSYM’nin yaptığı sınavlar aynı kapsamda olmasına, aynı tür ve nitelikte bulunmasına, aynı veya benzer iş yükü gerektirmesine rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan merkezi sınavlarda görev alan yönetici ve öğretmenlere, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görev alanlardan daha az miktarda ücret ödenmektedir.

Söz konusu farklılığın ortadan kaldırılarak ‘eşit işe eşit ücret’ uygulamasının bu alanda da hayata geçirilmesi bakımından, farklılığın sebebi olan Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınavları Yönergesi’nin “Sınavlarda görevlendirilen personele ödenecek ücret” başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrasının, “(1) Bu Yönergeye göre yapılacak sınavlarda görevlendirilecek personele; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretler ödenir” şeklinde değiştirilmesi talebinde bulunduk.

Yukarıda belirtilen toplu sözleşme hükmü çerçevesinde yapılması istenilen bu değişiklik, aynı zamanda normlar hiyerarşisinin bir gereğidir. Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavların tümü için ödenecek ücretlerin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ödenmesi gerekmektedir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder