5 Aralık 2013 Perşembe

Kimler direksiyon sınav sorumlusu olabilir?

TÜM SINIFLARA AİT DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları ve direksiyon eğitimi yönetmelik ve yönergesinde yeni düzenlemeye gitti. Değişiklikten önce direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında görev alan personelin büyük çoğunluğu 30 saatlik eğitimden geçerek direksiyon sınavlarında görev alıyordu. Değişen yönetmelik ve yönergeye göre, yeni uygulamalarda farklı değerlendirmeler istendiğinden, sınav sorumluları 120 saatlik eğitimden geçirilecek, sınavlarda görev alabilecek. Sınav yapılacak il ve ilçelerde, 120 saatlik kursu bitirip belge alanların sayısının yeterli olması halinde 30 saatlik kurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecek.  
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 81 il milli eğitim müdürlüğüne ‘Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi ile İlgili Açıklamalar’ başlıklı bir yazı gönderdi. 
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu’nda görev alanpersonelin büyük çoğunluğunun, daha önce 30 saatlik eğitimden geçerek ‘SınavSorumlusu Yetki Belgesi’ alanlardan oluştuğu ifade edilen yazıda, yeni uygulamalardafarklı değerlendirmeler istenildiği vurgulandı. Yeni uygulamalar kapsamında ‘SınavSorumlusu Yetki Belgesi’ olan bütün sınav sorumlularının halk eğitim merkezlerincedüzenlenecek 120 saatlik eğitimden geçirilmesi gerektiği vurgulanan yazıda, “Bu kurslar en kısa zamanda illerde ve uygun ilçelerde valiliklerce açılacaktır. Sınavlarda sınavsorumlusu görevlendirmeleri yapılırken, öncelikle 120 saatlik eğitim sonucu belge alankişilerin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınav yapılacak il ve ilçelerde, 120 saatlik kursu bitirip belge alanların sayısının yeterli olması halinde, 30 saatlik kurs sonunda belgealanlara görev verilmeyecektir.” denildi. 

Söz konusu yazı doğrultusunda; 120 saatlik Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav SorumlusuYetki Belgesi verilmek üzere, halk eğitim merkezleri vasıtasıyla kurs açılması ve en geç2013-2014 eğitim öğretim yılı sonuna kadar açılan kursların tamamlanması ile ilgili gerekliişlemlerin yapılması istendi. 

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nin 29 Mayıs 2013 tarihli ve 28662 SayılıResmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedilen yazıda, Özel Motorlu TaşıtSürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi’nin ise 10 Haziran 2013tarihinde uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. 

“BAZI BÖLGELERDE SINAV GÜZERGAHLARININ İSTENEN ŞARTLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLDİ”

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda başkan veyaüye olarak görev alacakların; yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ‘B’ sınıfısürücü belgesine ‘Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi’ne sahip olmaları gerektiği vurgulanan yazıda, Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi olmayanlara kanun gereği kesinlikle bu sınavlardagörev verilmeyeceği ifade edildi. Bazı il ve ilçelerin sınav güzergâhlarının yönetmelik ve yönergede istenen şartları taşımadığının tespit edildiğine değinilen yazıda, “Sınavgüzergâhları şartlara uymayan il-ilçelerin direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonları, yeni sınav güzergâhlarını belirleyerek uygulamaya koymak üzere gerekli tedbirleri alacaktır. Ayrıca, sınav güzergâhları il/ilçelerde tek güzergâh olarak belirlenecek.” denildi. 

Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında kursiyerlerden sınav giriş belgesiyle birlikte nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgelerinden bir tanesinin isteneceği vurgulanan yazıda, “Yalnız asker olan kişilerin nüfus cüzdanları birlikleri tarafından alınmış ise bunların askeri kimlik belgeleriyle sınava alınmaları sağlanacaktır. Yönetmeliğin 17’nci maddesi gereği direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının ön iki kapısına ve ön kaputuna kurumun adı ve telefon numarası yazılacaktır. Söz konusu yazılar sabit olup, sökülüp takılacaközellikte olmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Ayrıca, direksiyon eğitimi ve sınavaraçlarının üst kısmında mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında ‘Sürücü Adayı’ ifadesi bulunan fosforlu veya ışıklı levha bulunacaktır.” ifadelerine yer verildi. 

PLATFORMDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR 30 DAKİKA AKAN TRAFİKTE ARAÇKULLANACAK

A1, A2 ve H (motosiklet) sınavları yönetmelikte belirtilen krokiye göre düzenlenen alandave platformda başlatılacağına değinilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “Burada başarılı olanadaylara, akan trafikte 30 dakikalık sınav süresi tamamlattırılacak olup, eğitim ve sınavdasadece iki tekerlekli, manuel vitesli motosiklet kullandırılacak. Bütün C, D ve E sertifikasınıfı direksiyon eğitimi dersi ve sınav araçlarında da değerlendirmenin yapılabilmesi içinemniyet kemerinin bulunması zorunludur. Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca; direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerine, Bakanlık temsilcisine ve sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personele farklırenklerde tanıtıcı kimlik kartı hazırlanarak sınav süresince takmaları sağlanacaktır.” 

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alanpersonelin büyük çoğunluğu, daha önce 30 saatlik eğitimden geçerek ‘Sınav SorumlusuYetki Belgesi’ alanlardan oluştuğu vurgulanan yazıda, “Yeni uygulamalarda farklıdeğerlendirmeler istendiğinden ‘Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi’ olan bütün sınavsorumlularının halk eğitim merkezlerince düzenlenecek 120 saatlik eğitimden geçirilmesigerekmektedir. Bu kurslar, en kısa zamanda illerde ve uygun ilçelerde valiliklerce açılacaktır. Sınavlarda sınav sorumlusu görevlendirmeleri yapılırken, öncelikle 120 saatlikeğitim sonucunda belge alan kişilerin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınav yapılacak il ve ilçelerde 120 saatlik kursu bitirip belge alanların sayısı yeterli olması halinde, 30 saatlikkurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecek.” denildi. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder