10 Kasım 2013 Pazar

Memura İkramiye

TÜM SINIFLARA AİT DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Çalışanlar teşvik edilecek
Hükümet, kamuda 2.7 milyon memuru ilgilendiren yeni düzenlemeler yapacak. Düzenlemeninayrıntıları 2014 Yılı Programı'nda yer aldı. Programa göre; kaldırılan sicil sisteminin yerineperformans sistemine geçilecek. Verimliliği teşvik edecek uygulamalar yapılacak. Az çalışanla çok çalışan memur ayrılacak. Sistemle çok üreten çok, üretmeyen düşük maaş alacak. Performans değerlendirmesi için kılavuz hazırlanacak.
Kariyer planı yapılacak
Kamu çalışanları için yapılacak düzenlemeler sadece performansı içermiyor. Önümüzdeki yılın sonuna kadar memurlara kariyer planlama imkanı sunacak bir yapıya geçilmesi planlanıyor. Tüm kamukurumlarını kapsayacak modelle işe alımdan emeklilik sonrasına kadarki süreçleri kapsayan bir insankaynakları yönetimi anlayışı benimsenecek. Kariyer mesleklerine yönelik etkin bir kariyer planlaması oluşturulacak.
Yarı zamanlı çalışabilecek
Program kapsamında kamu personel sisteminde esnek çalışma modeli (kamuda yarı zamanlı veya 8 saatyerine 4 saat çalışma gibi) geliştirilecek, uygun görülen iş ve kuruluşlarda uygulama başlayacak. Esnekçalışma modelini hayata geçirmeye yönelik usul ve esaslar hazırlanarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak.Esnek çalışmanın diğer kamu kuruluşlarında da yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK
Hazırlanan programda kamuda verimlilik artışına yönelik farklı çalışmalar da yürütülecek. Bu amaçla personel, yönetici ve hizmet açısından verimliliğe etki eden faktörlerin tespitine ilişkin araştırma yapılacak. Yapılan bütün çalışmalar Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye, Kalkınma, Bilim, Sanayi veTeknoloji bakanlıklarıvla Devlet Personel Başkanlığı ve memur sendikalarının işbirliğiyle yürütülecek.
Öğretmenlik cazip hale getirilecek
Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek. Eğitim kalitesinin artması için öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki işbirliği güçlendirilecek, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi
yeniden yapılandırüacak. Öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa dayanan bir sisteme geçilecek. Deneyimli öğretmenlerin Doğu bölgelerinde görev yapmalarını özendirici düzenlemeler yapılacak.
Personel dijital ortamda izlenecek

Kamu personelinin sayı, nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanı oluşturulacak. Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde bu konuda çalışmalar sürüyor. Tamamlanacak kamu personel bilgi sistemiyle kamu kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapılabilecek. Böylece memurlar yakından izlenecek ve değerlendirilecek. İhtiyaç durumuna göre görevlendirme yapılabilecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder