12 Ekim 2013 Cumartesi

5 Yıllık Öğretmen Şube Müdürü Olabilir

TÜM SINIFLARA AİT DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Yayımlanan Görevde yükselme ve ünvan değişikliği ile ilgili yönetmelikte endikkat çekici ve göze çarpan hususlardan biriside öğretmenlikte 5 yıl kadrolu hizmetibulunan öğretmenlerin Şube MüdürlüğüSınavına girmeye hak kazanmış olmasıdır.
Bilindiği üzere bundan önceki yönetmelikteöğretmenlikte 10 yıl kadrolu hizmetin olması gerekiyordu. Bundan böyle bu şart 5 yılolarak belirlenmiştir.
İşte Yönetmeliğin İlgili Kısmı:
Görevde yükselme suretiyleatanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6 − (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
5 Yıllık Öğretmen Şube Müdürü Olabilirşartları aranır.
(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyleatanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır:

a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanıeğitim uzmanıuzmanraportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdüryardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmenkadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder