3 Ağustos 2013 Cumartesi

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN KOMİSYON EK DERS ÜCRETİ

TÜM SINIFLARA AİT DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün ; “…ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarının birlikte ve tek sınav olarak değerlendirildiği dikkate alındığında, bu sınavlarda oluşturulan sınav komisyonu üyelerine yazılı ve sözlü sınavlar için ayrı ayrı değil, yalnızca bir sınav komisyonu üyeliği için ek ders ödenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklinde hukuk dışı kabul içeren ve sınav komisyon üyelerinden bir kısım ek ders ücretinin iadesini isteyen ve iki komisyon üyeliği ücretini tek komisyon üyeliği ücretine düşüren 14.06.2011 tarih ve 39878 sayılı kurum yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açılmıştı.

Ankara 14. İdare Mahkemesi 2012/430 esasına kayıtlı dosya üzerinden verdiği kararla
dava  konusu  işlemi iptal etmişti. Mağdur öğretmenlere paralarını ödemekten kaçınmaya çalışan Bakanlık, apar topar karara itiraz etmiş ve Bölge İdare Mahkemesi’nden Ankara 14. Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemişti. Talebi  inceleyen  Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul, oybirliği ile idarenin talebini reddetmiştir. Kararla birlikte idarenin mağdur öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını ödemekten başka çaresi kalmadı.
Yabancı dil öğretmenlerimizin okul müdürlüklerine vermeleri gereken dilekçe örneğini aşağıda, mahkeme kararını ekte bulabilirsiniz.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
…………………………………………………… OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                         ………………………………

Okulunuzun ………………………………. öğretmeniyim. Okulunuzda …………………….. tarihlerinde   yapılan ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında  ……………………………………dersinin hem sözlü hem de yazılı sınav komisyonlarında görev aldım.
Yer aldığım sözlü ve yazılı sınav komisyonlarındaki ek ders ücretlerimin ekteki yargı kararı gereğince iki komisyon görevi üzerinden hesaplanıp tarafıma ödenmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                                       ……../……./2013
                                                                                                                                     İmza
                                                                                                                                  Adı ve soyadı

EK  : Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul’un E:2013/15896 sayılı kararı      
MAHKEME KARARI İSE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder